văn hóa ứng xử

Giữa các nhân viên khác bạn hãy thể hiện mình là người nổi bật

A businessman checking the time on his wrist watch

Mỗi công ty có một “gu” riêng, ví dụ công ty truyền thông thì thường cá tính, sôi nổi, công ty xây dựng thì nghiêm