tỉ lệ thất nghiệp

Thanh niên chiếm trên 50% tổng số người thất nghiệp đang báo động hiện nay

thanh_nien_that_nghiep

Dự báo trong quý 2, lao động làm việc trong một số ngành sẽ tăng như công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; thông

Đáng báo động cứ 10 thanh niên thành thị, 1 bạn thất nghiệp

tim-viec-1444789345

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, vụ trưởng Vụ Thống kê dân số – lao động, TCTK, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở