lương

Tại sao phải che dấu mức lương của mình

luong

Lương và thưởng được trả cho nhân viên dựa trên hiệu quả công việc, kinh nghiệm và khả năng của họ. Vì thế mà dù