lao động thất nghiệp

Đáng báo động cứ 10 thanh niên thành thị, 1 bạn thất nghiệp

tim-viec-1444789345

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Mai, vụ trưởng Vụ Thống kê dân số – lao động, TCTK, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở