kinh nghiệm xuất khẩu lao động

Ký Quỹ xuất khẩu lao dộng không vượt quá 3000 USD

IMG_1661_BRVJ

Tại thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay là Đài Loan, mức trần ký quỹ đối với giúp việc gia