Người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nào

Theo quy định tại các Khoản 3, 4 Điều 53 Luật Việc làm và các Khoản 3, 5, 6, 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được bảo lưu thời gian trong những trường hợp sau đây:
Những trường hợp nào người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?
20150304184001-a81
Trả lời:
Theo quy định tại các Khoản 3, 4 Điều 53 Luật Việc làm và các Khoản 3, 5, 6, 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trong những trường hợp sau đây:
1. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp:
– Tìm được việc làm;
– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
– Bị tòa án tuyên bố mất tích;
– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.
2. Người lao động bị hủy quyết quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp do không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.
3. Người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
4. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *