Muốn đi Hàn Quốc làm cần phải kí quỹ 100 triệu

Người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn hoặc về nước sớm vì lý do khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn…) thì sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ gồm cả gốc và lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh nếu có.
Người lao động về nước sớm do vi phạm hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra nếu có; số còn thừa sẽ trả lại cho người lao động, nếu thiệt hại lớn hơn 100 triệu thì người lao động phải nộp bổ sung.

32dc78c1bca8eb74ee28a15f7d4447a3
Ngày 21/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.
Theo nội dung trong quyết định, người lao động trước khi đi lao động tại Hàn Quốc phải ký đồng, số tiền này có thể được vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ nếu người lao động thuộc đối tượng được vay vốn.
Người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn hoặc về nước sớm vì lý do khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn…) thì sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ gồm cả gốc và lãi sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh nếu có.
Người lao động về nước sớm do vi phạm hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ sẽ được dùng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra nếu có; số còn thừa sẽ trả lại cho người lao động, nếu thiệt hại lớn hơn 100 triệu thì người lao động phải nộp bổ sung.
Người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, không về nước đúng hạn mà ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc thì không được hoàn trả tiền ký quỹ mà chuyển số tiền này vào Quỹ giải quyết việc làm cấp Tỉnh.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn thí điểm là 5 năm, kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *