Ký Quỹ xuất khẩu lao dộng không vượt quá 3000 USD

Tại thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay là Đài Loan, mức trần ký quỹ đối với giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe là 800 USD; thuyền viên tàu cá xa bờ 900USD; công nhân nhà máy, xây dựng và các ngành nghề là 1.000 USD.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 21 quy định mức trần tiền ký quỹ mà doanh nghiệp xuất khẩu lao động được phép thỏa thuận thu của người lao động theo từng thị trường.
Theo đó, mức trần tiền ký quỹ sẽ tùy thuộc vào ngành nghề và thị trường tiếp nhận lao động. Mức trần thấp nhất là 300 USD đối với các nước: Malaysia, Brunei, Thái Lan, Lào. Mức cao nhất là 3.000 USD đối với thực tập sinh đi Nhật Bản và thuyền viên trên tàu cá tại Hàn Quốc.
IMG_1661_BRVJ
Mức trần ký quỹ của các nước khu vực Trung Đông là 800 USD, các nước châu Phi là 1.000 USD, các nước châu Mỹ là 2.000 USD, Australia và các nước châu Âu từ 1.000 – 2.000 USD.

Tại thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất hiện nay là Đài Loan, mức trần ký quỹ đối với giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe là 800 USD; thuyền viên tàu cá xa bờ 900USD; công nhân nhà máy, xây dựng và các ngành nghề là 1.000 USD.

Đối với các thị trường chưa quy định mức trần ký quỹ, người lao động ký quỹ với mức tương ứng bằng vé máy bay chiều về Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2013./.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *