Hướng dãn xây dựng môi trường làm việc vô cùng ấn tượng

các nhà lãnh đạo phải thường xuyên làm tốt việc truyền thông và giao tiếp, công nhận các thành tích và đưa ra các phản hồi tích cực. Dưới đây là kết quả nghiên cứu và một số lời khuyên của Adecco giúp doanh nghiệp xây dựng một tốt nhất cho nhân viên.

Theo nghiên cứu của Adecco, một tổ chức tuyển dụng nhân sự, bên cạnh những điều kiện kể trên, để nhân viên làm việc vui vẻ và hiệu quả, các nhà lãnh đạo phải thường xuyên làm tốt việc truyền thông và giao tiếp, công nhận các thành tích và đưa ra các phản hồi tích cực. Dưới đây là kết quả nghiên cứu và một số lời khuyên của Adecco giúp doanh nghiệp xây dựng một nhất cho nhân viên.
dn575-nhansu-190914-nhung-dieu-kien

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *