Chính sách mới cho người Việt Nam lao động tại Hàn Quốc

Tuy nhiên, nếu người đã có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc đã ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trước ngày 11/01/2014 thì sẽ không áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

I.Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính
Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 10/10/2013.
ve-nuoc-truoc-3112-de-duoc-mien-xu-phat
Theo quy định tại Nghị định này, người lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có Hàn Quốc) có các hành vi vi phạm như:
– Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn Hợp đồng lao động, hết hạn cư trú.
– Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng đã ký kết.
– Sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận lao động mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng.
– Lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định.
sẽ bị phạt:
-Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng
-Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
+Buộc về nước
+Cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 02 năm đối với hành vi ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động, hết hạn cư trú và hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng đã ký kết.
+Cấm đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 05 năm đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định.
Tuy nhiên, nếu người lao động Việt Nam đã có hành vi bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng hoặc đã ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng lao động mà tự nguyện về nước trước ngày 11/01/2014 thì sẽ không áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.
II.Quy định về việc ký quỹ
Ngày 21/08/2013, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1465/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc như sau:
1.Trách nhiệm của người lao động khi tham gia chương trình:
– Thực hiện ký quỹ 100 triệu đồng trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.
– Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.
2.Quyền lợi của người lao động:
– Được vay tại Ngân hàng Chính sách – xã hội tối đa 100 triệu đồng (nếu thuộc đối tượng được vay vốn) để thực hiện việc ký quỹ.
– Được hoàn trả tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) khi người lao động hoàn thành hợp đồng lao động, về nước đúng hạn.
– Được hoàn trả tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) sau khi đã trừ các chi phí phát sinh nếu có trong thời gian làm việc theo hợp đồng hoặc phải về nước trước thời hạn do điều kiện khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn…), người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã nộp tiền ký quỹ.
3.Hình thức xử lý tiền ký quỹ đối với trường hợp vi phạm
-Người lao động về nước trước thời hạn do vi phạm hợp đồng, tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) sẽ được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người lao động gây ra (nếu có). Trường hợp còn thừa sẽ trả lại cho người lao động, trường hợp tiền ký quỹ không đủ thì người lao động phải nộp bổ sung.
-Người lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn, ở lại cư trú và làm việc trái phép tại Hàn Quốc:
+Tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) không phải hoàn trả cho người lao động và được chuyển vào Quỹ giải quyết việc làm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và các hoạt động nhằm đẩy mạnh và giải quyết việc làm tại địa phương.
+Trường hợp người lao động vay vốn Ngân hàng Chính sách – xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ của người lao động (gồm cả gốc và lãi) sẽ được sử dụng để trả khoản vay ngân hàng Chính sách – xã hội.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *